szybki kontakt:  +48 694 499 390

Facebook 

Kolejna rocznica wyzwolenia Auschwitz

 

27 stycznia będziemy obchodzić kolejną, już 76. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Ta data w bardzo szczególny sposób przestrzega nas przed obojętnością na cierpienie drugiego człowieka. Jest to także czas uważnej refleksji nad łamaniem praw mniejszości, a także antysemityzmem kiedyś i dziś.

 

Jak wyglądał dzień wyzwolenia

Likwidacja obozu trwała już od 17 stycznia, w tych dniach z KL Auschwitz i podobozów, zostało ewakuowanych 56 000 osób, którzy w pieszych kolumnach byli prowadzeni na zachód. Pozostali więźniowie z powodu nienadającego się do marszu stanu zdrowia, mieli być zamordowani przez oddelegowanych funkcjonariuszy SS.

Bramy KL Auschwitz zostały otwarte przez żołnierzy 60. Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego. To właśnie żołnierze Armii Czerwonej, 27 stycznia 1945 roku wkroczyli do Auschwitz i napotkali wycofujące się niemieckie oddziały. W walkach na terenie miasta Oświęcim, obozów w Auschwitz, Birkenau i Monowitz śmierć poniosło 230 żołnierzy radzieckich.

Przewrotność odbywającej się historii polegała na tym, że przedstawiciele totalitarnej Armii Czerwonej, niosący wyzwolenie ludziom uwięzionym przez hitlerowski totalitaryzm, byli witani z wielką radością, jak bohaterzy. W kompleksie obozowym Auschwitz wyzwolenia doczekało około 7 tysięcy więźniów. Tego dnia znaleziono na miejscu 600 ciał więźniów, którzy ponieśli śmierć z rąk pośpiesznie wymykających się SS-manów, a także z wycieńczenia i głodu.

 

Potrzeba pamięci

Byli więźniowie obozu Auschwitz, w swoich przemówieniach często zwracają uwagę na ryzyko związane z zagubieniem pamięci o niewyobrażalnej tragedii jaką był Holokaust. Zaznaczają, że jeżeli pozwolimy fałszować i zanikać tej historii, może się ona powtórzyć.

W KL Auschwitz, który był największym obozem koncentracyjnym założonym przez nazistowskich Niemców, zmarło 1,1 mln ludzi. Od roku 1947, w jego miejscu działa Muzeum, w którym są zgromadzone relikty poobozowe i nie tylko. Z kolei w okolicy, bez problemu można znaleźć dogodne miejsce noclegowe. Chcąc zrozumieć historię, z której wywodzi się powojenny świat, z pewnością warto odwiedzić do miejsce i przeżyć tę dogłębną i trudną refleksję na temat człowieczeństwa.